CV

Utställningar / Solo Exhibitions

2018 På dagen uppklarnande/ Katarina kyrka, Stockholm

2014  “Utom hus / Out of doors”, Galleri Flach, Stockholm
2011  ”Vandrare / Wanderers”, Galleri Flach, Stockholm
2009  Nacka Konsthall, Stockholm
2006  Galleri FlachGeiger
1999  Galleri Mejan
1998  Skoklosters slott

Grupputställningar / Group Exhibitions

2018 Hillevi Berglund och Fredrik Wretman, Galleri Flach, Stockholm

2014  “Konvention och attityd”, Kungl. Akademin för de fria konsterna
2013  “Om böcker / About Books”, Galleri Flach
2011  ”Boken / The Book”, Galleri Flach, Stockholm
2010  Grafiktriennalen XIV, Stockholm, Sundsvall, Luleå, Falkenberg, Landskrona
2009  Market Konstakademin, Flach+Thulin, Stockholm
2008  Market Konstakademin, Flach+Thulin, Stockholm
2003  Galleri Flach (tillsammans med Nathalie Djurberg / together with Nathalie Djurberg)
2003  Konst åt alla, Oaxens bygdegård
2003  Vårutställning, Liljevalchs Konsthall
2000  Skulpturens hus
1998  Kulturhuvudstadsåret
1996  ”Reflexion”, Kina Slott
1992  Galleri De Unga

Offentliga konstnärliga uppdrag / Public Commissions

2016  ”Källan”, Neptuniskolan, Järfälla
2014 
 ”Drömmarnas sjö”, Älvsjö resecentrum, 
Stockholm
2011  ”Konstnärens tårar”, Folktandvården Dr. Oliverkronas väg 7, Stockholm

Representerad / Represented

Statens Konstråd / Public Art Agency Sweden
Stockholms Konstråd / The City of Stockholm Art Council
Stockholms Läns Landsting / The Stockholm County Council

Stipendier / Grants

2018-2020 Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium

2011–2013  Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium
2007  Axel Theofron Sandbergs stora akvarellpris
2004–2006  Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium
2002  Konstnärsnämndens 1 åriga arbetsstipendium
2001  Gerard Bonniers stipendium
1999 and 2000  Ax:Jonsson resestipendium
2000  Hänhels stipendiefond
1998  Arbetsstipendium Håbo komun
1995–97  Ida Unman

Utbildning / Education

1995–2000  Masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan / MFA, Royal Institute of Art Stockholm
2010  Projektstudent i fri konst, grafik, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm / Project Student print making, Royal Institute of Art
2008  Projektstudent i fri konst, grafik, Kungl. Konsthögskolan / Project Student print making, Royal Institute of Art
1994  Gerlesborgsskolan, Stockholm
1990–1992  Gerlesborgsskolan, Stockholm
1987–1990  Fil kand ämneslärarprogrammet i bild, Konstfack / BA Art and Education, University College of Arts, Crafts and Design